Стипендии во Аузонија

Од самото основање на училиштето, аузонија на нај успешните двајца ученици им нуди бесплатен семестрален курс за изучување на италијанскиот јазик. Оваа можност е отворена за сите ученици што имаат посетувано најмалку втор степен во аузонија. Изборот на стиипендисти се врши врз основа на освоените поени на крајниот тест.

Марија

Желбата за запознавање на Италија и нејзината култура ме натераа да се запишам на курс по италијански јазик. Изборот на школото беше вистински затоа што во Аузонија успеаа преку часовите да ни ја зголемат желбата за учење и да ни докажат дека со знаење може да ни се остварат многу соништа, а тие беа тука за да ни помогнат во тоа...