CV На Јулијана Синадиновска

Работно искуство

септември 1997 -

Управител на „аузонија“, приватно специјализирано училичте за италијански јазик и центар за преводи

1994 - 1997

Скопски саем - оддел за комерција, организатор на саемот за медицина и преведувач од италијански и англиски на македонски и обратно

1991 - 1993

Екко компанија - приватно трговска компанија како преведувач од италијански и англиски на македонски и обратно

Друго работно искуство како преведувач

декември 2011

Консекутивно толкување од македонски на италијански и обратно при посета на делегација од италијански стопанственици на р.македонија, во стопанска комора, скопје и во владата на р.македонија, во организација на агенцијата за странски инвестиции на рм и амбасадата на македонија во рим, италија

август 2011

Консекутивно толкување од македонски на италијански и обратно за скопје сити мол, техничка терминологија

јуни 2011

Симултано толкување од македонски на италијански и обратно при стопанската комора во скопје, во организација на националната дрвна асоцијација на италија, заради презентирање на MADE Expo Milan Architecture Design Building октомври 2011,

февр-август 2010

Писмен технички превод од англиски на македонски на Skopje 220 MW Combined Cogeneration Natural Gas Power Plant Project за Gama Guc Sistemlari, Турција (14000 страници со тимот на аузонија),

мај 2010

Симултано толкување од италијански на македонски и обратно за италијанската владина делегација на економскиот форум италија-македонија, во организација на ИЧЕ (италијански институт за надворешна трговија) Скопје, во Александар Палас,

октомври 2010

Симултано толкување од италијански на македонски и обратно на скопски саем, штандови со италијански стопанственици, во организација на Fiera del Levante, бари, италија и ИЧЕ Скопје.

ноември 2010

Симултано толкување од италијански на македонски и обратно на деловната конференција при стопанската комора на западна македонија

8-21 март 2009

Консекутивно толкување од италијански на македонски и обратно на работилницата за конзервација на антички и модерен мозаик, струмица, проект на италијанската влада преку ИМГ

23, 24 април 2009

Консекутивно толкување од италијански на македонски и обратно за италијанска делегација, Комисија од Сенатот за политики на ЕУ, при Собранието и Владата на Р.Македонија

мај 2009

Консекутивно толкување од италијански на македонски и обратно во компанијата ЈСП скопје

јуни 2009

Консекутивно толкуваwе од италијански на македонски и обратно за италијанска деловна делегација, преставувана од Г.С. Сервис, Италија, во различни македонски институции

јули-август 2009

Писмен технички превод од англиски на италијански на Прирачник за упатство за Single Patient Dialyses Machine Surdial 55 Plus (800 страници)

април-ноември 2008

Симултано толкуваwе од италијански на македонски и обратно за za CARDS Twinning Project, Оддел за организиран криминал и корупција, Јавно Обвинителство, во организација на Министерството за правда и во соработка со Институтот за кривични студии во Сиракуза, Италија

април-мај 2008

Писмен технички превод од македонски на англиски за ArcelorMittal, скопје (2500 страници)

19 – 23 мај 2008

Симултано толкување од италијански на македонски и обратно на курсот за обука Contributing to the Modernization and Democratization of the Parliaments of Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Serbia and Montenegro, којшто се одржа во парламентот на р.македонија, постдипломски студии за парламентарните институции и уставната историја, на факултетот за полити~ки науки, при универзитетот во рим „ла сапиенца“, во организација на институтот ипалмо, рим, италија

18 – 19 јуни 2008

Симултано толкување од италијански на македонски и обратно на деловниот форум Italian Plastics and Rubber processing machinery and moulds Manufacturer's Association, во охрид во организација на ИЧЕ скопје и ассокомапласт, италија

22 – 27 јуни 2008

Симултано толкување од италијански на македонски и обратно на семинарот за конзервација на мозаикот, во битола, проект на италијанската влада, преку ИМГ

22 – 28 јули 2008

Симултано толкување од италијански на македонски и обратно на курсот за обука Contributing to the Modernization and Democratization of the Parliaments of Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Serbia and Montenegro, којшто се одржа во парламентот на р.италија, во рим, постдипломски студии за парламентарните институции и уставната историја, на факултетот за полити~ки науки, при универзитетот во рим „ла сапиенца“, во организација на институтот ИПАЛМО, Рим, Италија

8 – 13 септември 2008

Симултано толкување од италијански на македонски и обратно на пилот активности за образование и култура, меѓународна работилница,Management and Conservation of Macedonian Cultural Heritage (Archaeological Sites and Museums), проект на италијанската влада преку ИМГ

септември-октомври 2008

Консекутивно толкување од италијански на македонски и на англиски и обратно и писмен превод на правна документација за WYG интернатионал Сараево, инфракструктура на западен балкан, заедно во организација со македонското министерство за правда, проект : реконструкција на затворите во Македонија

март-април 2004

Консекутивно толкување од италијански на македонски и обратно за проектот на светска банка, Скопје „Бабилон центрите во Македонија“

октомври 2003

Симултано толкување од италијански на македонски и обратно за Форумот CEI, којшто се одржа во Скопје, а каде што присуствуваше Владина италијанска делегација

август 2000

Консекутивно толкување од италијански на македонски и обратно за време на Струшкиот Фестивал на поезијата, златен лауреат на Фестивалот, големиот италијански поет Едуардо Сангвинети

јануари-декември 1999

Писмен технички превод од италијански на македонски и обратно (Договори) и консекутивно толкуваwе од италијански на македонски и обратно за КФОР, италијанската пе{адиска единица во Р.Македонија

1995 – 1999

Писмен технички превод од италијански на македонски и обратно (Договори) и Писмено техничко преведуваwе од италијански на македонски и обратно за технички гасови, Скопје, компанија во италијанска сопственост на СОЛ Монца, Италија

1991 – 1997

Писмен технички превод од италијански на македонски и обратно и консекутивно толкуваwе од италијански на македонски и обратно за разли~ни трговски компании (од Италија и Македонија)